Gezondheid – Veiligheid – Milieu – Energie - Kwaliteit

ROMARCO streeft ernaar om een toonaangevende onderneming te zijn in op het vlak van industriële reiniging en asbestverwijdering.

Haar passie voor cleaning en het verwijderen van asbest is gebaseerd op professionalisme, kwaliteit, openheid en zin om continu te verbeteren.

De integratie van duurzaamheid in het domein van de reinigingsmethodiek maakt hier ook deel van uit.
Dit is slechts mogelijk dankzij onze ervaren en bekwame medewerkers.
Daarom wenst ROMARCO haar medewerkers de nodige middelen en een goede omkadering te geven (kennis, processen en systemen), waar het beleid deel van uit maakt.

In het bijzonder engageert ROMARCO zich om het geïntegreerd managementsysteem, het beleid, de doelen en de maatregelen continu te verbeteren en te borgen:

  • deze is afgestemd op de context van de organisatie (aard, omvang en effecten van onze activiteiten)
  • door de registratie en het verbeteren van de veiligheids- en milieuprestaties
  • een continue naleving van de verplichtingen (normen, wet- en regelgeving, interne en externe issues (risico’s en kansen), technologische omstandigheden ongeacht internationaal, nationaal en regionaal)
  • door de veiligheids- en milieudoelstellingen te behalen

Op deze wijze wil ROMARCO in open dialoog haar belanghebbenden (eigen werknemers, onze klanten, hun medewerkers en onderaannemers, onze buren, overheden, aandeelhouders, enz.) informeren en beschermen naar veiligheid (oa. gezondheid, ziekte, letsels) en wil ze schade voorkomen aan materieel en milieu (naar diverse milieuaspecten, klimaat, bodem, lucht, water, afval en energie en dit op basis van de verschillende fases in de levenscyclus van een product en dienst).

Zo’n werkomgeving is essentieel voor een goede uitvoering en heeft een belangrijke bijdrage tot de efficiëntie van het beheer van een project.

Vanuit de groep Eiffage en het engagement van ROMARCO, werken we rond Sustainability / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en streven we te werken naar 17 ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Als dringende klimaatactie gaan we via de CO2-prestatieladder (certificatie niveau 3) onze energieverbruiken monitoren en CO2-emissies reduceren.

Vanuit de directie van ROMARCO en haar hiërarchische lijn is er het engagement om dit te ondersteunen en te streven naar een continue verbetering en borging op het vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, energie, orde en netheid.

Het beleid moet ook het veiligheids-, kwaliteits- en milieubewustzijn van elke medewerker naar een hoger peil brengen en een verantwoordelijkheid creëren die door alle medewerkers gedeeld wordt.