De waarden en normen van de Eiffage groep

Wij willen als groep “Het verschil maken”. Dit is meer dan een slogan, het is wie we zijn. We passen het toe in onze dagelijkse beslissingen, je kan het zien op onze werven, het is nadrukkelijk aanwezig in ons unieke model van werknemersaandeelhouderschap en in de waarden die al sinds de oprichting van Eiffage de fundering zijn van onze identiteit.

Voorbeeldgedrag

Bij Eiffage is voorbeeldgedrag de basis van het respect voor anderen. Zo krijgen de waarden van de groep concreet vorm. We kunnen anderen niet opleggen wat we zelf niet doen. We handelen altijd deontologisch en gewetensvol. We leven de regels strikt na, ongeacht de omstandigheden.

Verantwoordelijkheid

Bij Eiffage is iedereen, ongeacht haar of zijn niveau, een ambassadeur van de groep, met een plichtsbesef voor de mensen en middelen die hem of haar zijn toevertrouwd. Door het geven van verantwoordelijkheid wordt autonomie gevrijwaard, beslissen en zin voor initiatief worden aangemoedigd tot op de werkvloer.

Vertrouwen

Bij Eiffage geniet elke werknemer het vertrouwen en de steun van zijn leidinggevenden, ook als het moeilijk gaat. We treden steeds eensgezind naar buiten, en nooit ten koste van anderen. Vertrouwen is een teken van erkenning, de lijm die ons bindt en bijdraagt tot de ontwikkeling en groei van iedere medewerker. Vertrouwen is ook het kernwoord in de relatie die Eiffage met haar stakeholders heeft, wat bijdraagt tot langdurige samenwerkingen.

Transparantie

Bij Eiffage zijn de uitdagingen bekend. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten. Vertrouwen vereist transparantie. De informatie die we verstrekken moet betrouwbaar en volledig zijn. Ze moet onmiddellijk worden doorgegeven. Verzwijgen of vervalsen van informatie is niet toegelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor de gevolgen van haar of zijn handelen. Zich vergissen is toegelaten, enkel de herhaalde vergissing maakt het tot een fout.

Scherpzinnigheid

Bij Eiffage werken betekent dat je de zaken op een heldere en diepgaande manier analyseert en verwoordt, steeds bewust van je capaciteiten maar ook van je limieten. Pas dan kunnen we risico’s correct inschatten en de nodige middelen inzetten. Deze scherpzinnigheid zal ervoor zorgen dat we onze doelstellingen halen en onze afspraken kunnen nakomen.

Durf en doorzetting

Bij Eiffage werken betekent je enthousiast, volhardend en strijdlustig inzetten voor projecten en met de nodige veerkracht de problemen aanpakken en overwinnen. Het betekent ook moedig leiderschap weten te tonen aan je collega’s.