Erkenningen

Kwaliteit

ISO 9001:2015

Milieu

ISO 14001:2015
CO2-prestatieladder niv.3

Veiligheid

VCA-Petrochemie

Vlaams gewest

Ophaler en vervoerder gevaarlijke afvalstoffen in het Vlaams gewest

Waals gewest

Ophaler en vervoerder gevaarlijke afvalstoffen in het Waals gewest

Brussels gewest

Ophaler en vervoerder gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels gewest

Nederland

Ophaler en vervoerder gevaarlijke afvalstoffen

Federale Overheidsdienst

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Reiniging van hoogspanningsinstallaties onder spanning
Afbraak en verwijdering van asbest
Erkenning aannemer van werken: klasse 7, cat. D4
Veiligheidsattest betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen op het niveau ‘Geheim’