Reinigen van opslagtanks

Productietanks, opslagtanks, zware fueltanks en reactoren worden door ROMARCO vakkundig leeggemaakt en gereinigd.

Afhankelijk van het aanwezige restproduct en de gewenste afwerkingsgraad worden één van de volgende reinigingsmethoden toegepast:

  • reiniging met water onder hoge druk (warm of koud)
  • chemisch
  • mechanisch

Voor het betreden van tanks en gedurende de reiniging worden zuurstofmetingen en controles uitgevoerd. Afhankelijk van de geconstateerde waarden worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De afvalstromen kunnen met behulp van onze ADR-gekeurde vacuümwagens en tankopleggers opgezogen worden. ADR-transport en officiële verwerking zijn de volgende stappen voor de afvalstroom. ROMARCO beschikt over de benodigde vergunningen om deze afvalstromen te vervoeren.


Contacteer ons

Foto's