Behandelen van gasolietanks

ROMARCO staat in voor het efficiƫnt reinigen, verwijderen of buiten gebruik stellen van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks.

Eerst wordt de tank leeggezogen en gereinigd met water onder hoge druk.
De afvalwaters worden aansluitend afgevoerd voor officiƫle verwerking.

Aansluitend kunnen wij ook instaan voor het verwijderen of voor het buiten gebruik stellen van de tank.
Buiten gebruik stellen kan gebeuren door de tank op te vullen met een inert 2-componenten PU-schuim of met zand.

Van de uitgevoerde werken worden steeds de vereiste attesten afgeleverd: een certificaat van reiniging, een attest van de verwerking van de afvalstroom, een attest van verwijdering of buitendienststelling.


Contacteer ons

Foto's