Chemisch reinigen op locatie

Onder oppervlaktebehandeling en/of chemisch reinigen op locatie verstaat men de behandeling van installaties voor indienstname of na een productierun.

Mogelijke behandelingen zijn:

Ontvetten, beitsen, passiveren, ontkolen, ontkalken, ontroesten, solvent reinigen.

Te behandelen materialen:

 • roestvaststaal (inox)
 • koolstofstaal
 • aluminium
 • koper
 • andere legeringen of mengelingen van legeringen
 • kunststoffen

Toepassingen:

 • leidingsystemen
 • stoomketels
 • warmtewisselaars
 • opslagtanks
 • reactoren
 • distillatiekolommen
 • ...

ROMARCO beschikt over een zestigtal pompunits waarvan het debiet varieert tussen de 15 en 750 m³/uur. Met behulp van onze warmtewisselaars kunnen de behandelingsvloeistoffen tot op de gewenste temperatuur verwarmd worden. Onze filterinstallaties zorgen voor de correcte filtering van de behandelingsvloeistoffen van 500 tot 1 micron. Voor de behandeling van tanks en distillatiekolommen beschikken wij over diverse tankwasmachines. Solvent reinigingen en werken in risicovolle zones worden uitgevoerd met circulatietanks voorzien van actief koolfilters, gekoppeld aan Eexd pompunits.

Zowel ondergrondse als bovengrondse leidingsystemen kunnen in vele gevallen behandeld worden met behulp van een pig-installatie van  ROMARCO. Hierbij worden, afhankelijk van de aanlading, meerdere behandelingsvloeistoffen in het leidingsysteem geïnjecteerd, telkens gescheiden door een pig. Dit is een soepele polyurethaanprop die afhankelijk van de materiaalsoort en de vervuiling, eventueel bekleed is met een coating of metaallaag/schrapers.

Dankzij regelmatige analyse en bijsturing van onze behandelingsvloeistoffen, kunnen wij een perfecte behandeling van de ons toevertrouwde installaties garanderen.

De afvalstromen, vrijgekomen bij de chemische behandelingen kunnen in onze ADR-gekeurde tankwagens opgeslagen worden om volgens de wettelijke bepalingen afgevoerd te worden voor officiële verwerking.

Indien gewenst kunnen de behandelde installaties of leidingen gedroogd worden. ROMARCO beschikt immers over compressoren en drogers die olie- en watervrije perslucht leveren.


Contacteer ons

Foto's