Asbestverwijdering

Wat is asbest:

Asbest, een verzamelnaam voor een groep mineralen, werd vroeger veel gebruikt omwille van zijn hoge isolatiewaarde en goede bindkracht. Asbest is zeer schadelijk voor de gezondheid.

Asbest mag enkel verwijderd worden door erkende bedrijven met specifiek opgeleid personeel.

Asbestinventaris:

In het kader onder andere verkoop/sloop van panden en het bekomen van milieuvergunningen kan ROMARCO een asbestinventaris opmaken en aanleveren.
Een fotoreportage, meetstaat, verwijderingsmethoden, staalnamerapporten zijn eveneens bijgevoegd.

De belangrijkste toepassingen zijn:

  • Hechtgebonden toepassingen: asbestcement (leien, golfplaten, onderdakplaten, buizen...), asbestkarton, pakkingen, dichtingen, bitumen, tegels enz.
  • Losgebonden toepassingen: spuitasbest (bevlokking), isolatieplaten, isolatieschalen, asbestkoord, asbesttextiel enz.

Contacteer ons